เกี่ยวกับเว็บไซต์

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่บนเว็บไซต์ www.culturemarket.net ให้ผู้ผลิตได้มีพื้นที่ในการโฆษณาสินค้าทางวัฒนธรรม และผู้ซื้อได้มีโอกาสเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าของคนไทย เพื่อคนไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ที่จะมาถึง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๐๒, ๑๓๐๕, ๑๔๒๔