แสดง 1 ถึง 16 จาก 19 สินค้า
การแสดงผล:
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สินค้าที่จำหน่าย หัวโขนประดับของที่ระลึก จุดเด่นของสินค้า พญานาคประดับปีกแมลงทับ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
จุดเด่นของสินค้า: ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าไหมแท้ทอมือ ผลิตครบวงจร ตั้งแต่ ฟอก ย้อม กรอ และ ทอผ้า ทั้งผ้าตัดชุด ของฝาก กิ๊ฟช้อป และชุดสำเร็จรูป ซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์จากเราล้วนทอมือ และ ทำมาจากไหมแท้ 100% ไม่ผสม ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งงานเพ้นท์บนผืนผ้าไหมนำไปตัดชุดได้งดงาม สง่า และหรูหรา การันตี คุณภาพงาน ที่ประณีต การออกแบบที่ทันสมัย สวมใส่สบาย รักษา และ ทำความสะอาดได้ง่าย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย มีความคงทน สวยงาม และการทำรูปทรง เนื่องจากงานจักสานเป็นการขึ้นรูปถักร้อยไปเรื่อยๆไม่มีแบบหรือพิมพ์ ตัวบุคคลจะต้องมีจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
กระบุงหาบสิริมงคล เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
บ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า การใช้ประโยชน์จากป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร มีการนำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยของชุมชนบ้านห้วยหินดำที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล คือ การใช้สมุนไพรที่สอดคล้องกับธาตุ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาสุขภาพ ด้วยการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น อันเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ มาใช้เป็นประโยชน์ด้วยการปรุงและรับประทาน เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้ถูกต้องตามธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกัน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งการปรุงอาหารให้สอดคล้องกับธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพตามแนวแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันกระแสผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรมากมาย จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ละครชาตรี เป็นแหล่งรวมครูละครชาตรี จากหลายจังหวัดทางภาคใต้ สืบทอดรักษาละครชาตรี โดยประกอบสัมมาอาชีพ ด้านการแสดงละครชาตรี รับจ้างแต่งตัวโขน ที่โดดเด่น คือ โขนพระราชทาน ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เป็นชุมชนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรีใน 3 รูปแบบคือ ละครชาตรีพื้นบ้าน ละครชาตรีเครื่องใหญ่ และละครชาตรี การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงชาตรีให้นักแสดงรุ่นเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการร้อง รำ เจรจา และเล่นละครได้หลายเรื่อง เช่นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร. 2)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 6) และหนังสือวัดเกาะ (เป็นหนังสือละครที่เก่าแก่ เป็นที่นิยมในสมัยก่อน) เป็นต้น
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เพลงไทยพวน การลำไทยพวน เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวน เป็นการละเล่นที่เป็นทำนองร้องต่อกันคนละวรรคหรือคนละหน ในเนื้อร้องใจความต่างๆ กัน เข้าทำนองเพลงต่างๆ ในตอนที่ไพเราะเหมาะสมที่จะร้องเข้า เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางที่มีขึ้นในเทศกาลเพื่อความรื่นเริง มีทั้งการร้องด้วยทำนองต่างๆซึ่งแต่งและขับร้องโดยชาวไทยพวน วิถีชีวิตของคนพวน เวลามีงานบุญต่างๆ การรวมตัวกัน มีอุปนิสัยสนุกสนาน รื่นเริง ผู้สูงอายุนำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาแสดง คือ การเล่นลำพวน ซึ่ง “ลำ” คือการพรรณนา เป็นคำพูด เช่น เป็นการให้ศีลให้พร การเกี้ยวพาราสี เครื่องดนตรีใช้แคนตัวเดียว หมอลำผู้ชายและหมอลำผู้หญิง ลำเกี้ยวพาราสีกัน ให้ผู้ชมสนุกสนาน ชุมชนไทยพวนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้สืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น คือ ศิลปะการแสดง ได้แก่ ตีกลองทาน การแสดงชุด “3 ลำ” คือ ลำพวน ลำตัดพวน และรำโทน รวมทั้งดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ แคน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
กลอง ร้านหมู่บ้านทำกลองเอกราช สำหรับเป็นของที่ระลึก
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
โคมไฟ ร้านเครื่องปั้นดินเผาสิลาดล จุดเด่นของสินค้า เป็นของใช้ ประดับตกแต่ง
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส่วนผสมจากสมุนไพร ปราศจากสารกันบูด
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เครื่องประดับจากเงิน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เป็นงานฝีมือดั้งเดิมที่ต้องมีความชำนาญของช่างในการทำ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เป็นงานฝีมือการแกะสลักไม้สัก มีความสวยงาม
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ข้าวเกรียบว่าวโบราณ มีจุดเด่นของสินค้า กระบวนการทำที่ยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิม และวัตถุดิบที่คัดสรรเฉพาะของที่มีคุณภาพ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สร้อยคอ ปิ่นปักผม ที่คั่นหนังสือ เข็มขัด ต่างหู ลงยาสี มีความสวยงาม ทนด้วยการลงยาสีแบบโบราณ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ข้าวแช่โบราณป้าเฉลี่ยว มีจุดเด่นที่กระบวนการทำที่ยังยึดตามแบบโบราณ
สอบถามราคาจากผู้ขาย