สินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดง 1 ถึง 16 จาก 4 สินค้า
การแสดงผล:
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผ้าคลุมไหล่แม่แบบขิดเกียงย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดง สร้างสรรค์ลายขิดเกียงในหมอนขิดอีสานบนผืนผ้าไหมมีลายขิดเกียง ๑๒ ลายขึ้นย้อมสีจากดอกบัวแดงและสายบัวแดง มี ๒ สี คือ สีทอง และสีเงิน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เซิ้งสวิง เป็นการฟ้อนรำที่จำลอง หรือเล่าเรื่องราวการหาสัตว์น้ำของชาวบ้าน โดยใช้สวิงเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือ แสดงคู่ชาย-หญิง ก็ได้ หรือ แสดงเพียงผู้หญิงเท่านั้น ก็ได้ เซิ้งสวิงมีการประยุกต์กันมาเรื่อยๆ และในปี พ.ศ. 2515 ทางกรมศิลปากรจึงได้นำท่าฟ้อนของท้องถิ่นอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มาปรับปรุงให้มีท่วงท่ากระฉับกระเฉงขึ้น ท่าฟ้อนจะแสดงให้เห็นถึงการออกไปหาปลา การช้อนปลา จับปลา และดีอกดีใจเมื่อหาปลาได้มากๆ ผู้แสดงฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ถือสวิงไปช้อนปลา ส่วนฝ่ายชายจะนำข้องไปคอยใส่ปลาที่ฝ่ายหญิงจับได้
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
จากการสืบค้นข้อมูลทางสังคมวิทยา พบว่า ผ้ามัดหมี่เป็นผ้าลักษณะหนึ่งของชาวไทยพวนอำเภอบ้านผือ มีฝีมือในการมัดหมี่ ซึ่งเป็นการนำเส้นด้ายมามัดลวดลายต่าง ๆ ตามการออกแบบที่กำหนดขึ้น นำเส้นด้ายไปย้อมสี แล้วนำมาทอเป็นผืนผ้า เป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นที่สืบทอดให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือ มีแนวคิดในการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี้ มาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์งานพัฒนาลวดลายผ้า ให้มีความโดดเด่น เน้นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น เป็นผ้ามัดหมี่ลายหอนางอุษาในตำนานอุษาบารส ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานประวัติศาสตร์อีกด้วย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป กรอบรูปติดหนัง กระเป๋า ย่าม ปกสมุด ปกแฟ้ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ชาวกู่กาสิงห์ มีฝีมือในการทอผ้าไหม ซึ่งผ้าไหมเป็นผ้าที่มีสกุลสูงศักดิ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่อารยธรรมโบราณ มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ชาวบ้านนิยมสวมใส่ไปทำบุญที่วัดหรือสวมใส่ไปในงานที่มีเกียรติทางสังคม เป็นของฝาก ของสมนาคุณ ตัดเป็นชุดไตรจีวรให้บุตรหลานสวมใส่เวลาบรรพชา เชื่อว่าได้กุศลมาก และเนื่องจากบ้านกู่กาสิงห์เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ชุมชนมีความคิดในการสร้างลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ ลายเต่าทอง เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกในรูปแบบเป็นผ้าคลุมไหล่ ที่มีลวดลายแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน และสื่อให้เห็นถึงความหมายของลายผ้าที่เป็นศิริมงคล ประกอบด้วย ลายเต่าทอง เต่า ถือว่าเป็นสัตว์มงคล อุปนิสัยชอบเดินหน้าอย่างเดียว ถอยหลังไม่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของการอายุยืน ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคง เป็นเครื่องรางทางด้านการค้าขาย เรียกลาภ และป้องกันคดีความ เหมาะสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจค้าขาย สร้างความร่ำรวยก้าวหน้าต่อไป ลายรวงข้าว แสดงถึงความอุดาสมบูรณ์ เนื่องจากข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาเป็นที่เลื่องชื่อแห่งหนึ่งในโลก ลายนาคน้อย มีความหมายว่าเป็นดินแดนที่มีความชุ่มชื้น ฝนตกต้องตามฤดูกาลยังความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องไร่และผืนนา จากการที่ชุมชนนำลายต่างๆ มาทอเป็นผืนผ้าอย่างลงตัว ทำให้ผู้ที่ได้เป็นเจ้าของมีความรู้สึกถึงความเป็นศิริมงคล ความโชคดี ความอุดมสมบูรณ์ ความมีอายุยืนยาว และความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตและครอบครัว
สอบถามราคาจากผู้ขาย