รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าหม้อห้อม “วงปี”

ผ้าหม้อห้อม “วงปี”

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560 | 10:11 น.

เลขที่ประกาศ : PD000213TH

ร้านค้า/ชุมชน

ชุมชนทุ่งเจริญ ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

  • ติดต่อสอบถาม: ประภาพรรณ ศรีตรัย
  • เบอร์โทรศัพท์: 089-851-3048
  • อีเมล: tungcharoen@gmail.com
  • เฟสบุ๊ก: http://www.facebook.com/tungcharoen
  • ไอดี ไลน์ : @tungcharoen
  • เว็บไซต์ : http://tungcharoen.com

รายละเอียดสินค้า

ผ้าหม้อห้อม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนพวนบ้านทุ่งโฮ้งและจังหวัดแพร่มีความสำคัญ ทั้งด้านวัฒนธรรมซึ่งแสดงรากเหง้าของไทยและลาว สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น  และด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนในตำบลทุ่งโฮ้งและจังหวัดแพร่    
          คนในชุมชนทุ่งเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการย้อมผ้าหม้อห้อมเป็นอย่างดีมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด โดยการย้อมผ้าหม้อห้อมให้เป็นสีอ่อน – แก่  การมัดย้อมและลวดลายบาติก  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
          ชุมชนทุ่งเจริญ ได้สร้างสรรค์แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้ความรู้
ทางวัฒนธรรม ด้านการออกแบบแฟชั่น การเพ้นท์ สกรีน การมัดย้อม และบาติก โดยการนำ “ห้อมเปียก”
มาผสานแนวคิดกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดแพร่ นั่นก็คือ “ไม้สัก” การเกิดลวดลาย                            ของไม้สักนั้น  ยิ่งไม้สักที่มีอายุมากลวดลายก็จะมาก ที่เรียกว่า “วงปี”  ซึ่งได้นำมาเป็นแนวคิดของการออกแบบเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกายให้ทันสมัย  เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในพัฒนาการผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรม                  เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน