รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ : “สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ”

สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560 | 10:02 น.

เลขที่ประกาศ : PD000211TH

ร้านค้า/ชุมชน

ชุมชนบ้านห้วยหินดำ ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ติดต่อสอบถาม: กาญจนา งามยิ่ง
  • เบอร์โทรศัพท์: 081-139-7677
  • อีเมล: banhuaihindam@gmail.com
  • เฟสบุ๊ก: http://www.facebook.com/banhuahindam
  • ไอดี ไลน์ : @banhuahindam
  • เว็บไซต์ : http://banhuahindam.com

รายละเอียดสินค้า

บ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า การใช้ประโยชน์จากป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร มีการนำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค
ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยของชุมชนบ้านห้วยหินดำที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล คือ การใช้สมุนไพรที่สอดคล้องกับธาตุ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาสุขภาพ ด้วยการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น อันเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ มาใช้เป็นประโยชน์ด้วยการปรุงและรับประทาน เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้ถูกต้องตามธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกัน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งการปรุงอาหารให้สอดคล้องกับธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพตามแนวแพทย์แผนไทย
ในปัจจุบันกระแสผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรมากมาย จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ