รายละเอียดสินค้า

เพลงไทยพวน การลำไทยพวน

เพลงไทยพวน การลำไทยพวน

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560 | 17:21 น.

เลขที่ประกาศ : PD000208TH

ร้านค้า/ชุมชน

ชุมชนไทยพวน ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

  • ติดต่อสอบถาม: ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง
  • เบอร์โทรศัพท์: ๐๘๘ - ๑๓๓๐๓๘๔, ๐๙๐ - ๐๐๗๑๐๖๑
  • อีเมล: yodming133@hotmail.com
  • เฟสบุ๊ก: ไม่ระบุ
  • ไอดี ไลน์ : ไม่ระบุ
  • เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

รายละเอียดสินค้า

เพลงไทยพวน การลำไทยพวน เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวน เป็นการละเล่นที่เป็นทำนองร้องต่อกันคนละวรรคหรือคนละหน ในเนื้อร้องใจความต่างๆ กัน เข้าทำนองเพลงต่างๆ ในตอนที่ไพเราะเหมาะสมที่จะร้องเข้า เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางที่มีขึ้นในเทศกาลเพื่อความรื่นเริง มีทั้งการร้องด้วยทำนองต่างๆซึ่งแต่งและขับร้องโดยชาวไทยพวน
          วิถีชีวิตของคนพวน เวลามีงานบุญต่างๆ การรวมตัวกัน มีอุปนิสัยสนุกสนาน รื่นเริง ผู้สูงอายุนำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาแสดง คือ การเล่นลำพวน ซึ่ง “ลำ” คือการพรรณนา เป็นคำพูด เช่น เป็นการให้ศีลให้พร การเกี้ยวพาราสี เครื่องดนตรีใช้แคนตัวเดียว หมอลำผู้ชายและหมอลำผู้หญิง ลำเกี้ยวพาราสีกัน ให้ผู้ชมสนุกสนาน 
          ชุมชนไทยพวนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้สืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น คือ ศิลปะการแสดง ได้แก่ ตีกลองทาน การแสดงชุด “3 ลำ” คือ ลำพวน ลำตัดพวน และรำโทน รวมทั้งดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ แคน