รายละเอียดสินค้า

บ้านเรือนไทยจำลอง และบ้านเรือนไทยพวนจำลองขนาดต่าง ๆ

บ้านเรือนไทยจำลอง

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560 | 16:08 น.

เลขที่ประกาศ : PD000159TH

ร้านค้า/ชุมชน

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : ๔๓๒ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

  • ติดต่อสอบถาม: นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา
  • เบอร์โทรศัพท์: ๐๘๙ ๙๖๕ ๘๐๐๙
  • อีเมล: ไม่ระบุ
  • เฟสบุ๊ก: ไม่ระบุ
  • ไอดี ไลน์ : ไม่ระบุ
  • เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

รายละเอียดสินค้า

บ้านเรือนไทยจำลอง และบ้านเรือนไทยพวนจำลองขนาดต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์มีความประณีต สวยงาม บ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย และสถาปัตยกรรมไทย