รายละเอียดสินค้า

โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ

โคมไฟกะลามะพร้าว

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560 | 15:02 น.

เลขที่ประกาศ : PD000110TH

ร้านค้า/ชุมชน

บริษัทธนพัฒน์ซัพพลาย ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : ที่อยู่ ๘๐/๑๕ ถ.คทาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

  • ติดต่อสอบถาม: นางสาวศิริพัชร์ เหนือมณีมงคล
  • เบอร์โทรศัพท์: ๐๘๑ ๙๓๕๕๒๕๗ ,๐๓๒ ๓๓๘๖๖๐
  • อีเมล: ไม่ระบุ
  • เฟสบุ๊ก: ไม่ระบุ
  • ไอดี ไลน์ : ไม่ระบุ
  • เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

รายละเอียดสินค้า

โคมไฟกะลามะพร้าว ลวดลายธรรมชาติ
จุดเด่นของสินค้า 
          เป็นการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟรูปต่างๆ เช่น รูปสัตว์  ต้นไม้  ซึ่งมีรูปทรงกะทัดรัด  สวยงาม น่ารัก ลวดลายธรรมชาติ แสดงถึงเอกลักษณ์แบบไทยๆ รวมถึงเป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ มาทำประโยชน์ใช้สอยที่ครอบคลุมมากขึ้น