รายละเอียดสินค้า

การแสดง “ดนตรีบางหลวง” ร.ศ.๑๒๒

ดนตรีบางหลวง

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. 2560 | 10:21 น.

เลขที่ประกาศ : PD00052TH

ร้านค้า/ชุมชน

ชุมชนบางหลวง ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  • ติดต่อสอบถาม: นายสมศักดิ์ อยู่มาก
  • เบอร์โทรศัพท์: 081-910-9683
  • อีเมล: ไม่ระบุ
  • เฟสบุ๊ก: ไม่ระบุ
  • ไอดี ไลน์ : ไม่ระบุ
  • เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

รายละเอียดสินค้า

ดนตรีจีน เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนหลวงที่มีคุณค่า เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบางหลวงโดย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีคนไปพบเครื่องดนตรีในโรงเจบ้วนฮกตึ๊ง และมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูดนตรีจีนของชุมชนขึ้นมาให้ดนตรีจีนของชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แลมีการก่อตั้งวงดนตรีจีน “วงรวมมิตรบางหลวง” จัดกิจกรรมสอนดนตรีจีนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน แสดงดนตรีจีนในงานต่าง ๆ 
ชาวชุมชนบางหลวง ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านดนตรีจีนไปสู่เยาวชน มุ่งหวังสร้างความยั่งยืนด้วยการประสานความร่วมมือจากโรงเรียนในตำบลบางหลวง ในการพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป