รายละเอียดสินค้า

“เทริดมโนราห์” ชุมชนบ้านวัดกลาง

เทริดมโนราห์

สอบถามราคาจากผู้ขาย

ลงขายเมื่อวันศุกร์ที่ 08 ธ.ค. 2560 | 16:25 น.

เลขที่ประกาศ : PD00008TH

ร้านค้า/ชุมชน

ชุมชนบ้านวัดกลาง ข้อมูลชุมชน

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  • ติดต่อสอบถาม: นายวสันต์ สืบสังข์
  • เบอร์โทรศัพท์: 086-942-8046
  • อีเมล: ไม่ระบุ
  • เฟสบุ๊ก: ไม่ระบุ
  • ไอดี ไลน์ : ไม่ระบุ
  • เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

รายละเอียดสินค้า

เทริด เป็นอุปกรณ์การแต่งกายอย่างหนึ่งของมโนราห์ อันเป็นที่เคารพนับถือบูชาของชาวใต้ที่มีเชื้อสายมโนราห์ ตามคำบอกเล่าของมโนราห์สมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์เคยได้รับพระราชทาน " เทริด" จากพระมหากษัตริย์  ซึ่งนับว่าเป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์อย่างมาก แต่ในยุคสมัยนั้นมีมโนราห์เกิดขึ้นมากมาย ครั้นจะให้องค์พระมหากษัตริย์พระราชทานเทริดแก่มโนราห์ทุกคน
ก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่มโนราห์ต้องมีเทริดเป็นของตนเอง จึงมีคนคิดทำเทริดขึ้นมา โดยการเลียนแบบให้มีรูปทรงเดียวกับที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน ซึ่งรูปแบบในปัจจุบันยังคงเป็นแบบเดียวกันกับสมัยก่อนแต่มีการออกแบบที่หลากหลายของช่างในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด
     ชุมชนวัดบ้านกลาง มีการอนุรักษ์และสืบสานการทำเทริด ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆ เช่น รูปทรง ยอด เกร็ดเทริด ใบหู ลวดลาย และส่วนอื่นๆ เป็นต้น   เทริด แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ มีหลายชนิด ประกอบด้วย
๑.  เทริดครู ใช้สำหรับงานพิธีกรรม เมื่อเข้าพิธีแล้วก็จะวางไว้บนหิ้งบูชา
๒.  เทริด ใช้สำหรับใส่ในการแสดง
๓.  เทริดแฟนซี มีหลากหลายสี ใช้สำหรับการแสดงหรือตั้งโชว์ในตู้โชว์หรือที่ที่มีความเหมาะสม
๔.  เทริดเล็กย่อส่วน มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือตั้งบนโต๊ะทำงาน
องค์ประกอบของเทริด ทำมาจากไม้มงคลหลายชนิด  ดังนี้
๑. ยอดเทริด ทำจากไมัยอ มีความหมายว่าเมื่อนำไปบูชาแล้วจะทำให้บุคคลนั้นได้รับการยกยกย่องสรรเสริญเยินยอ
๒. เพดานเทริด ทำจากไม้ทองหลาง มีความหมายว่าจะทำให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย
๓. โครงรอบศีรษะ  ทำจากไม้ไผ่สีสุกโดยจักสานเป็นวงกลม มีความหมายว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน
๔. ใบหู ทำจากไม้รัก มีความหมายว่าจะทำให้คนรัก หลงใหล และเมตตาเอ็นดู