แสดง 1 ถึง 16 จาก 8 สินค้า
การแสดงผล:
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ละครชาตรี เป็นแหล่งรวมครูละครชาตรี จากหลายจังหวัดทางภาคใต้ สืบทอดรักษาละครชาตรี โดยประกอบสัมมาอาชีพ ด้านการแสดงละครชาตรี รับจ้างแต่งตัวโขน ที่โดดเด่น คือ โขนพระราชทาน ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เป็นชุมชนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรีใน 3 รูปแบบคือ ละครชาตรีพื้นบ้าน ละครชาตรีเครื่องใหญ่ และละครชาตรี การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงชาตรีให้นักแสดงรุ่นเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการร้อง รำ เจรจา และเล่นละครได้หลายเรื่อง เช่นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร. 2)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 6) และหนังสือวัดเกาะ (เป็นหนังสือละครที่เก่าแก่ เป็นที่นิยมในสมัยก่อน) เป็นต้น
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เพลงไทยพวน การลำไทยพวน เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวน เป็นการละเล่นที่เป็นทำนองร้องต่อกันคนละวรรคหรือคนละหน ในเนื้อร้องใจความต่างๆ กัน เข้าทำนองเพลงต่างๆ ในตอนที่ไพเราะเหมาะสมที่จะร้องเข้า เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางที่มีขึ้นในเทศกาลเพื่อความรื่นเริง มีทั้งการร้องด้วยทำนองต่างๆซึ่งแต่งและขับร้องโดยชาวไทยพวน วิถีชีวิตของคนพวน เวลามีงานบุญต่างๆ การรวมตัวกัน มีอุปนิสัยสนุกสนาน รื่นเริง ผู้สูงอายุนำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาแสดง คือ การเล่นลำพวน ซึ่ง “ลำ” คือการพรรณนา เป็นคำพูด เช่น เป็นการให้ศีลให้พร การเกี้ยวพาราสี เครื่องดนตรีใช้แคนตัวเดียว หมอลำผู้ชายและหมอลำผู้หญิง ลำเกี้ยวพาราสีกัน ให้ผู้ชมสนุกสนาน ชุมชนไทยพวนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้สืบทอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น คือ ศิลปะการแสดง ได้แก่ ตีกลองทาน การแสดงชุด “3 ลำ” คือ ลำพวน ลำตัดพวน และรำโทน รวมทั้งดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือ แคน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ซึงคอร์ด เป็นดนตรีพื้นบ้านของชาวล้านนา ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบให้สามารถใช้บรรเลงเพลงได้หลากหลาย สามารถเล่นคอร์ดได้ด้วย การเล่นจะคล้ายกับเบนโจหรืออากูเลเล่ ซึ่งเป็นการสร้างดนตรีประเภทใหม่ขึ้นมา เพื่อให้นักดนตรีทั่วไปสามารถเข้าถึงดนตรีพื้นเมืองได้ง่าย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ดนตรีจีน เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนหลวงที่มีคุณค่า เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบางหลวงโดย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีคนไปพบเครื่องดนตรีในโรงเจบ้วนฮกตึ๊ง และมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูดนตรีจีนของชุมชนขึ้นมาให้ดนตรีจีนของชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แลมีการก่อตั้งวงดนตรีจีน “วงรวมมิตรบางหลวง” จัดกิจกรรมสอนดนตรีจีนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน แสดงดนตรีจีนในงานต่าง ๆ ชาวชุมชนบางหลวง ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านดนตรีจีนไปสู่เยาวชน มุ่งหวังสร้างความยั่งยืนด้วยการประสานความร่วมมือจากโรงเรียนในตำบลบางหลวง ในการพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนพื้นเมืองที่เลียนแบบมาจากการทอผ้าไหมของชาวบ้าน การฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อนรำแบบเก่า เป็นท่าหนึ่งของฟ้อนเจิงซึ่งอยู่ในชุดเดียวกับการฟ้อนดาบ ลีลาการฟ้อนเป็นจังหวะที่คล่องแคล่วและรวดเร็ว (สะดุดเป็นช่วง ๆ เหมือนการทอผ้าด้วยกี่กระตุก)
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เซิ้งสวิง เป็นการฟ้อนรำที่จำลอง หรือเล่าเรื่องราวการหาสัตว์น้ำของชาวบ้าน โดยใช้สวิงเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือ แสดงคู่ชาย-หญิง ก็ได้ หรือ แสดงเพียงผู้หญิงเท่านั้น ก็ได้ เซิ้งสวิงมีการประยุกต์กันมาเรื่อยๆ และในปี พ.ศ. 2515 ทางกรมศิลปากรจึงได้นำท่าฟ้อนของท้องถิ่นอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มาปรับปรุงให้มีท่วงท่ากระฉับกระเฉงขึ้น ท่าฟ้อนจะแสดงให้เห็นถึงการออกไปหาปลา การช้อนปลา จับปลา และดีอกดีใจเมื่อหาปลาได้มากๆ ผู้แสดงฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ถือสวิงไปช้อนปลา ส่วนฝ่ายชายจะนำข้องไปคอยใส่ปลาที่ฝ่ายหญิงจับได้
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
รำวงย้อนยุค หรือรำวงพื้นบ้าน คือ รำโทนในภาคกลาง ซึ่งชาวจันทบุรี เรียกกันทั่วไปในอดีตว่า รำวงเขี่ยไต้ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้าน เมื่อประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการบันเทิง ในขณะนวดข้าว สลับกับการร้องเพลงหงส์ฟาง โดยใช้เครื่องดนตรี เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในขณะนั้น เป็นเครื่องกำหนดจังหวะ เช่น ใช้เคาะไม้ เคาะปี๊ป ต่อมาใช้เป็นศิลปะในการหาเลี้ยงชีพ คือรับจ้างแสดงตามงานต่าง ๆ หรือมักเล่นกันในช่วงในฤดูแล้ง มักจัดขึ้นในงานวัด เช่น งานวันวิสาขบูชา งานประจำปี งานบวช
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ องค์ประกอบหลักในการแสดงโนรา คือเครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายประกอบด้วย เทริด เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง เครื่องลูกปัดร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวง ใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อ ปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่ง ทับทรวงปีกหรือหางหงส์ ผ้านุ่ง สนับเพลา ผ้าห้อยหน้า ผ้าห้อยข้างกำไลต้นแขน-ปลายแขน และเล็บทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของโนราใหญ่หรือโนรายืนเครื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายของตัวนางหรือนางรำเรียกว่า “เครื่องนาง” ไม่มีกำไลต้นแขนทับทรวง และปีกนกแอ่น เครื่องดนตรีของโนรา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องตีให้ จังหวะ ประกอบด้วย ทับ (โทนหรือทับโนรา) มี ๒ ใบ เสียง ต่างกันเล็กน้อย ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็นเครื่องตีที่สำคัญ ที่สุด เพราะทำหน้าที่คุมจังหวะและเป็นตัวนำในการเปลี่ยน จังหวะทำนองตามผู้รำ กลองทำหน้าที่เสริมเน้นจังหวะและ ล้อเสียงทับ ปี่ โหม่ง หรือฆ้องคู่ ฉิ่ง และแตระ
สอบถามราคาจากผู้ขาย