แสดง 1 ถึง 16 จาก 7 สินค้า
การแสดงผล:
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เป็นการบ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่มีถิ่นกำหนด
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
บ้านเรือนไทยจำลอง และบ้านเรือนไทยพวนจำลองขนาดต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์มีความประณีต สวยงาม บ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย และสถาปัตยกรรมไทย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
หัวโขน เครื่องประดับละคร สวยงาม งดงาม ราคาย่อมเยาว์
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เป็นงานฝีมือการแกะสลักไม้สัก มีความสวยงาม
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
จุดเด่นของสินค้า เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
งานปูนปั้นเมืองเพชรที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ยังคงอนุรักษ์รูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาไว้ได้อย่างครบถ้วน แสดงถึงความประณีต และคุณค่าในงานไทย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกของชาติ ออกแบบ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่ใช้เทคนิค และรูปแบบดั้งเดิมของงานปูนปั้น เมืองเพชรไว้ แฝงไว้ด้วยคุณค่าของภูมิปัญญาไทย สามารถใช้ในงานตกแต่ง และใช้ในชีวิตประจำวัน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เทริด เป็นอุปกรณ์การแต่งกายอย่างหนึ่งของมโนราห์ อันเป็นที่เคารพนับถือบูชาของชาวใต้ที่มีเชื้อสายมโนราห์ ตามคำบอกเล่าของมโนราห์สมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์เคยได้รับพระราชทาน " เทริด" จากพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์อย่างมาก แต่ในยุคสมัยนั้นมีมโนราห์เกิดขึ้นมากมาย ครั้นจะให้องค์พระมหากษัตริย์พระราชทานเทริดแก่มโนราห์ทุกคน ก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่มโนราห์ต้องมีเทริดเป็นของตนเอง จึงมีคนคิดทำเทริดขึ้นมา โดยการเลียนแบบให้มีรูปทรงเดียวกับที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน ซึ่งรูปแบบในปัจจุบันยังคงเป็นแบบเดียวกันกับสมัยก่อนแต่มีการออกแบบที่หลากหลายของช่างในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด ชุมชนวัดบ้านกลาง มีการอนุรักษ์และสืบสานการทำเทริด ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆ เช่น รูปทรง ยอด เกร็ดเทริด ใบหู ลวดลาย และส่วนอื่นๆ เป็นต้น เทริด แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ มีหลายชนิด ประกอบด้วย ๑. เทริดครู ใช้สำหรับงานพิธีกรรม เมื่อเข้าพิธีแล้วก็จะวางไว้บนหิ้งบูชา ๒. เทริด ใช้สำหรับใส่ในการแสดง ๓. เทริดแฟนซี มีหลากหลายสี ใช้สำหรับการแสดงหรือตั้งโชว์ในตู้โชว์หรือที่ที่มีความเหมาะสม ๔. เทริดเล็กย่อส่วน มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือตั้งบนโต๊ะทำงาน องค์ประกอบของเทริด ทำมาจากไม้มงคลหลายชนิด ดังนี้ ๑. ยอดเทริด ทำจากไมัยอ มีความหมายว่าเมื่อนำไปบูชาแล้วจะทำให้บุคคลนั้นได้รับการยกยกย่องสรรเสริญเยินยอ ๒. เพดานเทริด ทำจากไม้ทองหลาง มีความหมายว่าจะทำให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย ๓. โครงรอบศีรษะ ทำจากไม้ไผ่สีสุกโดยจักสานเป็นวงกลม มีความหมายว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ๔. ใบหู ทำจากไม้รัก มีความหมายว่าจะทำให้คนรัก หลงใหล และเมตตาเอ็นดู
สอบถามราคาจากผู้ขาย