แสดง 1 ถึง 16 จาก 30 สินค้า
การแสดงผล:
ผำ เป็นพืชน้ำมีดอกขนาดเล็ก ลอยอยู่บนผิวน้ำ รูปร่างเป็นเม็ดกลมเล็กขนาด ๐.๑ - ๐.๒ มิลลิเมตร มักเกิดในธรรมชาติที่มีน้ำใส นิ่ง เช่น บึง หนองน้ำ หล่ม เป็นต้น ที่หล่มด้ง อุทยานแห่งชาติแม่ยม เป็นดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เกิดจากปรากฏการณ์ยุบตัวของยอดภูเขาทั้งลูก หรือปล่องภูเขาไฟเก่า ที่ดับสนิทแล้ว มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ เมตร มีน้ำขังตลอดปี เป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติบนภูเขาโดยไม่มีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการสะสมของน้ำฝนหรือน้ำซับ โดยบริเวณนั้นปกคลุมด้วยป่าทึบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงาม เช่น ทะเลหมอก จุดชมวิว ดงตะแบกยักษ์ป่าสักทองที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ชัดเจน ผำ เป็นอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผำอัดเม็ดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผำมีโปรตีนสูงถึง ๒๐ % และมีคลอโรฟิลส์ซึ่งเป็นสารสีเขียวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รักษาอาการท้องผูก ต้านการติดเชื้อ ปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีภาวะเครียด และช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็นโรคโลหิตจาง ชุมชนบ้านกลาง จึงได้นำผำมาพัฒนาและแปรรูปเป็นเมนูอาหารเพื่อเสริมสุขภาพ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง ที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
บ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า การใช้ประโยชน์จากป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร มีการนำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยของชุมชนบ้านห้วยหินดำที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล คือ การใช้สมุนไพรที่สอดคล้องกับธาตุ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาสุขภาพ ด้วยการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น อันเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ มาใช้เป็นประโยชน์ด้วยการปรุงและรับประทาน เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้ถูกต้องตามธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกัน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งการปรุงอาหารให้สอดคล้องกับธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพตามแนวแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันกระแสผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรมากมาย จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปบ้านห้วยหินดำ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ไส้เผือก ไส้ถั่วทอง ไส้ถั่วแดง ไส้ชาเขียว ไส้งาดำ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์จากใบขลู่ ดื่มเพื่อสุขภาพ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ข้าวไรซ์เบอรี่สแนคบาร์ การแปรรูปข้าวในท้องถิ่นเป็นขนมและอาหารว่าง
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ขนมเปี๊ยะ หอม มัน อร่อย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว รถเข็นขายข้าวแกง ทำจากดินไทย และดินเกาหลี จิ๋วแต่แจ๋วเหมือนจริงละเอียดประณีต
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
หมูแผ่น หมูหยอง หมูตั่งกุนเชียน ฯลฯ หอมหวาน มัน อร่อย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลไม้แช่อิ่ม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ขนมโมจิ ไดฟุกุ เค้ก อื่นๆ หอมหวาน มัน อร่อย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ขนมโมจิ ไดฟุกุ อื่นๆ หอมหวาน มัน อร่อย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ข้าวสาร ข้าวไรด์เบอร์รี่ ข้าวซ้อมมือ ปลอดภัยจากสารตกค้าง
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
กล้วยกวน กล้วยฉาบ หอมหวาน มัน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
การผลิตใช้แรงงานในชุมชน และวัตถุดิบที่ใช้นำมาจากกลุ่มของตำบลทุ่งคาวัด เป็นกล้วยหอมทองที่ปลอดสารเคมี เป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ ถนอมอาหาร จากการถนอมอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือนและเป็นของฝาก กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ชาใบขลู่หอม จุดเด่นของสินค้า มีกลิ่นหอม ชื่นใจ รสชาติกลมกล่อม สดชื่นเมื่อได้ดื่ม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวบ้านแหลมมะขาม
สอบถามราคาจากผู้ขาย