แสดง 1 ถึง 16 จาก 63 สินค้า
การแสดงผล:
สอบถามราคาจากผู้ขาย
เป็นการนำงานไทยมาประยุกต์ใช้กับงานประดิษฐ์งานผ้าจำลองดอกไม้ไทย โดยการมัดช่อข่าเพื่อนำมาสร้างเป็นช่อ บุพผามาลีวิจิตระการตา แล้วนำมาใส่ในคนโท (น้ำต้น) เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมล้านนา เพื่อนำเป็นของฝากและของที่ระลึกในงานต่างๆ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย มีความคงทน สวยงาม และการทำรูปทรง เนื่องจากงานจักสานเป็นการขึ้นรูปถักร้อยไปเรื่อยๆไม่มีแบบหรือพิมพ์ ตัวบุคคลจะต้องมีจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
กระบุงหาบสิริมงคล เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ปานซอย เป็นชื่อภาษาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีลักษณะเหมือนการฉลุลวดลายลงบนแผ่นโลหะ ซึ่งในอดีตนิยมใช้เป็นของตกแต่งประดับประดาตามวัดวาอาราม ซุ้มเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือตามบ้านเรือนของเจ้าขุนมูลนายวัสดุที่ใช้ทำปานซอยส่วนมากมักทาจากโลหะ เช่น สังกะสี แต่ปัจจุบันหันมาใช้อลูมิเนียมกันมาก นื่องจากไม่เป็นสนิมและยังมีความแวววาวมากกว่า หรืออาจจะทำจากไม้หรือกระดาษก็ได้ การจะทำปานซอยนั้นต้องทำการออกแบบลวดลายเพื่อให้ได้ตามขนาดของพื้นที่ที่จะติดลวดลายให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆ การผลิตจะต้องใช้ช่างที่มีความสามารถและความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ได้งานที่ประณีตสวยงาม โดยไม่มีการใช้เครื่องจักรกลใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันนิยมใช้ปานซอยเป็นที่ประดับตกแต่งตามสถานที่ราชการเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์แม่ฮ่องสอน การนำไปตกแต่งประดับตามเชิงชาย มุม ประตู หรืออื่นๆที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความโดดเด่น สวยงามขึ้นอาจารย์ทองสุข คงแก้ว เป็นผู้สืบทอดศิลปะปานซอย ด้วยเจตนาที่ต้องการสืบทอดงานศิลปะจากการพบเห็นปานซอยจากสถานที่สำคัญต่างๆ จึงได้ออกแบบลายต่างๆ และวาดแบบที่ต้องการลงกระดาษ แล้วนำมาฉลุในสังกะสีหรือแผ่นอลูมิเนียม จนออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ และมีผู้สนใจสั่งทำ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
กลอง ร้านหมู่บ้านทำกลองเอกราช สำหรับเป็นของที่ระลึก
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร เนื้อไม้มีกลิ่นหอม สำหรับตกแต่งบ้าน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
โคมไฟ ร้านเครื่องปั้นดินเผาสิลาดล จุดเด่นของสินค้า เป็นของใช้ ประดับตกแต่ง
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ตระกร้ารีไซเคิ้ล จุดเด่นของสินค้า การนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์จักสาน ชาวบ้านพากันเก็บต้นกกนำไปสาน เป็นเสื่อกก แล้วนำไปจำหน่าย และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ใช้เองในบ้าน การสานเสื่อกระจูดนี้ทำกันมานานมาก เป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่ทำรายได้ดีไม่น้อย ทำกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย หลายร้อยปี เพื่อสืบสานสืบทอดอาชีพที่บรรพบุรุษสร้างไว้จนมาถึงลูกหลานปัจจุบัน
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
จักรสานจากกระจูด การนำต้นกระจูดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มาสานเป็นเสื่อและพัฒนาเป็นเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
มาลีประกายแสง จุดเด่นของสินค้า การนำภูมิปัญญาในการทำคบไฟในสมัยโบราณ ประกอบกับภูมิปัญญาด้านจักรสาน มาพัฒนาเป็นเครื่องประดับ โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่น
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
แก้วคริสตัล ลายตัวละคร จุดเด่นของสินค้า การนำตัวละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี มาลงบนแก้วคริสตัล
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ผ้าทอนาหมื่นศรี,ร่มหมื่นสี
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
โคมไฟ “มนต์เสน่ห์แห่งรายอง” สร้างสรรค์จากวรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี โดยนำศิลปะการตอกหนัง มาดัดแปลงให้เป็นรูปแบบของโคมไฟ
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก.
สอบถามราคาจากผู้ขาย
สอบถามราคาจากผู้ขาย
ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ลวดลายหน้ากลองมโหระทึก เทคนิคฉลุไม้ยางพารา - นาฬิกา ลวดลายหน้ากลองมโหระทึก - กระจก ลวดลายหน้ากลองมโหระทึก - โคมไฟ ลวดลายหน้ากลองมโหระทึก กลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุ ค้นพบที่ แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อายุประมาณ ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี ใช้ประกอบพิธีขอฝนบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ หน้ากลองมีลวดลายดาวหรือ ดวงอาทิตย์เป็นแฉก ลายนกกระสาบินทวนเข็มนาฬิกา ขอบกลองมีลวดลายจักสาน จากแนวคิดดังกล่าวจึงทำเป็นชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จาก ไม้ยางพารา ประกอบด้วย โคมไฟ นาฬิกา และกระจก
สอบถามราคาจากผู้ขาย