• คลิก “เข้าสู่ระบบ” ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์
 • เข้าสู่ระบบด้วย Email หรือ Facebook
 • คลิก “ลงประกาศขายสินค้า” ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์
 • กรอกรายละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน
 • คลิกปุ่ม “บันทึก”
 • รอการอนุมัติสินค้าจากผู้ดูแลระบบ เมื่อผ่านการอนุมัติสินค้าจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 • คลิก “เข้าสู่ระบบ” ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์
 • เข้าสู่ระบบด้วย Email หรือ Facebook
 • เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบแสดงหน้าจัดการสินค้า
 • คลิกปุ่ม ในรายการสินค้าที่ต้องการ เพื่อทำการลบสินค้าออกจากระบบ
 • คลิกปุ่ม ในรายการสินค้าที่ต้องการ ระบบจะไม่แสดงประกาศนี้ที่หน้าเว็บไซต์
 • คลิกปุ่ม ในรายการสินค้าที่ต้องการ แล้วทำการแก้ไขรายละเอียด จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
 • รออนุมัติการแก้ไขสินค้าจากผู้ดูแลระบบ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว การแก้ไขสินค้าจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
คลิก “สมัครสมาชิก” ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกด้วย Email
 • ที่หน้าสมัครสมาชิก ใส่อีเมลและข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
 • เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งยืนยันการสมัครทางอีเมล
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกด้วย Facebook
 • ที่หน้าสมัครสมาชิก คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิกด้วย Facebook”
 • ระบบจะเชื่อมต่อกับ Facebook จากนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้ Facebook
 • กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
 • เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งยืนยันการสมัครทางอีเมล
 • ที่หน้าสมัครสมาชิก คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิกด้วย Facebook”
 • ระบบจะเชื่อมต่อกับ Facebook จากนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้ Facebook
 • กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
 • เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งยืนยันการสมัครทางอีเมล
 • ที่หน้าสมัครสมาชิก คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิกด้วย Facebook”
 • ระบบจะเชื่อมต่อกับ Facebook จากนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้ Facebook
 • กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
 • เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งยืนยันการสมัครทางอีเมล
 • ที่หน้าสมัครสมาชิก คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิกด้วย Facebook”
 • ระบบจะเชื่อมต่อกับ Facebook จากนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้ Facebook
 • กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”
 • เมื่อสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งยืนยันการสมัครทางอีเมล

สำหรับการลงประกาศขายสินค้า ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Culture Market เท่านั้น

ไม่มีการจำกัดจำนวนการประกาศ ผู้ประกาศสามารถลงประกาศขายสินค้าที่แตกต่างชนิดกันได้เท่าที่ต้องการ

ประกาศลงขายสินค้าทุกประกาศ ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเท่านั้น และสินค้าที่ผ่านการอนุมัติจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

กรณีสินค้าที่ “ไม่ผ่าน” การอนุมัติ สมาชิกสามารถคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล และคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะส่งประกาศสินค้าเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการอนุมัติอีกครั้ง