"ชาเตยหอมแม่อำพร"


ผลิตจากใบเตยหอมตามธรรมชาติริมแม่น้ำสุพรรณ ผ่านกรรมวิธีหั่นให้ละเอียด ผึ่งแดด และคั่วด้วยกระทะเตาถ่าน มีสรรพคุณ แก้โรคหัวใจ ความดัน และเบาหวาน

ราคา : ๓๐/๕๐/๑๐๐ บาท

 

   

 

โสภณ พันธุ บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยสายน้ำ

 sophol23

 ๐๘๐ ๐๗๓ ๗๓๙๗ 

 คุณโสภณ พันธุ

 บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บ้านแหลม. อำเภอ/เขต.บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรณีย์ ๗๒๑๕๐