"กล้วยแสงแรก

เขมราษฎร์ธานี"


กล้วยตากแสงอาทิตย์แรกจากจังหวัดอุบลราชธานี

ผลิตจากกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่น ผ่านกรรมวิธีที่สะอาดถูกสุขอนามัย

จึงมีสีทองสวย นุ่มหนึบ หอมหวานตามธรรมชาติ อุดมด้วยวิตามินซีและเอ

มีเส้นใยอาหารสูงช่วยลดการท้องผูก

ราคา : ๔๐ - ๗๐ บาท

 

   

 

 

กล้วยตากแสงแรก เขมราษฎร์ธานี

 Amorasinp

 ๐๙๙ - ๔๗๓ - ๖๔๗๗ 

 นายไพฑูรย์ อมรสิน

 ศูนย์ประสานงาน ๒๓ หมู่๑๐ บ้านลาดเจริญ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐